Αυτή η επιφάνεια έχει μια ισχυρή προσωπικότητα και παίρνει την υφή της δρυός ως αναφορά της, με έντονα και βαθιά “νερά”. Τα επιλεγμένα χρώματα δίνουν τη δυνατότητα στο Sherwood να ταιριάζει καλά τόσο με κλασικούς όσο και με σύγχρονους χώρους και έπιπλα.