Η εταιρεία

IMG_0333

Η εταιρεία Xilotech (Αφοί Προύσαλη Ο.Ε.) είναι μία οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου. Ιδρυτής της ο Αλέξανδρος Πρύσαλης που το 1978 προχώρησε στη δημιουργία μιας εταιρείας έχοντας ώς όραμα την ανάπτυξη και εξέλιξη της.

Με το πέρασμα των χρόνων τα σκήπτρα ανέλαβαν οι υιοί Γέωργιος και Στυλιανός Πρόυσαλης οι οποίοι μελετώντας τις τάσεις του κλάδου και επενδύοντας σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό κατάφεραν να εδραιώσουν την παρουσία της εταιρείας στο χώρο και να αποκτήσουν ένα αξιοσημείωτο μερίδιο στην αγορά

Το 2006 αποτελεί έτος σταθμό για την εταιρεία, καθώς δημιουργήθηκαν υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 13000τμ. από τις οποίες οι 4000τμ είναι στεγασμένες, στη Βιομηχανική περιοχή Οινόφυτων. Την ίδια περίοδο έλαβαν χώρα επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε ειδικό λογισμικό βελτιστοποίηση και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα παραπάνω γεγονότα συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε η εταιρεία να αποκτήσει νέα δυναμική και να ανοιχτούν νέοι ορίζοντες σε έναν άκρως ανταγωνιστικό κλάδο.

Κύριες δραστηριότητες

Γραμμή παραγωγής πορτών κουζίνας-ντουλάπας Soft Forming

Παραγωγή κουτιών κουζίνας

 Παραγωγή κουτιών ντουλάπας

 Εξειδικευμένο τμήμα επεξεργασίας ξύλου

Βασική γκάμα προϊόντων

Πορτάκια κουζίνας – ντουλάπας Post Forming και HPL

Πάγκοι κουζίνας – εργασίας

Συρόμενες πόρτες ντουλάπας

Ολοκληρωμένη σειρά μηχανισμών και εξαρτημάτων κουζίνας – ντουλάπας

Φιλοσοφία

Κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η πελατο­κεντρική φιλοσοφία που τη διακατέχει. Η άμεση και συνεχής επαφή με τους πελάτες διασφαλίζει τη κα­λύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται διαρκώς για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας έτσι ώστε τα προλόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται να είναι σταθερά υψηλής ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιμές.

Αξίζει να σημειώσουμε πως τα διάφορα στάδια ποιοτικού ελέγχου που έχει εγκαταστήσει η εται­ρεία σε καίρια σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και το εξειδικευμένο τμήμα συσκευασίας αποτελούν εχέγγυο για το άριστο τελικό προϊ­όν που φθάνει στον πελάτη.

Τέλος, η άριστη σχέση συνεργασίας της εταιρείας με τους προμηθευτές της, τα υψηλά αποθέματα αλλά και τα τέσσερα ιδιόκτητα φορτηγά της εταιρείας εξασφαλίζουν την άρτια και απρόσκοπτη εξυ­πηρέτηση των πελατών.

Το 2006 αποτελεί έτος σταθμό για την εταιρεία, καθώς δημιουργήθηκαν υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 13000τμ. από τις οποίες οι 4000τμ είναι στεγασμένες, στη Βιομηχανική περιοχή Οινόφυτων. Την ίδια περίοδο έλαβαν χώρα επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε ειδικό λογισμικό βελτιστοποίηση και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας.

ergostasio21-min

Προσωπικό

Η εταιρεία σήμερα απασχολεί 30 άτομα προσωπι­κό, αρκετοί εκ των οποίων εργάζονται πάνω από 20 συναπτά έτη σ’ αυτήν. Η πολύχρονη εμπειρία σε συνδυασμό με τη διαρκή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού διασφαλίζει την υψηλή αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα της εταιρείας, καθώς και τη σταθερή ποιότητα των προϊό­ντων και των υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά.

Τα στελέχη που επανδρώνουν το νευραλγικό τμήμα των πωλήσεων βρίσκονται χρόνια στον κλάδο και αποτελούν το μέσο επικοινωνίας ανάμε­σα στην αγορά και στην επιχείρηση. Με τη βοήθεια τους γίνονται εγκαίρως αντιληπτές οι νέες τάσεις, οι ευκαιρίες αλλά και οι απειλές που υπάρχουν στην αγορά, ούτως ώστε η εταιρεία να προσαρμόζεται και να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των εξελίξε­ων.

Εταιρικές Αξίες

Οι αξίες της επιχείρησης βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξης της και την καθοδηγούν σε ό,τι κάνει. Προερχόμενες από τις αρχές, τα “πιστεύω” και το όραμα του ιδρυτή της Xilotech είναι βαθιά ριζωμένες στην παράδοσή της και παρόλο την ανάπτυ­ξη που έχει γνωρίσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια διατηρεί τα θεμελιώδη στοιχεία της κουλτούρας και του οικογενειακού πνεύματος της.

Ακεραιότητα

Η ειλικρινή επικοινωνία με δια­φάνεια και αξιοπιστία πάντα βασιζόμενη σε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Συνεχή βελτίωση

Δεν εφησυχάζεται με την επι­τυχία, μαθαίνει από τις δυσκολίες και πάντοτε ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την εφαρμογή νέων ιδεών.

Δέσμευση έναντι στόχων

Θέτει ξεκάθαρους στόχους και επικεντρώνει την προσοχή και τις προσπάθειές της προς την υλοποίηση τους μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων στρατηγικών. Επιδιώκει υψηλά πρότυπα και τηρεί τις δεσμεύ­σει της προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αξία στον πελάτη

Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες ψάχνοντας για ανθρώπους που θα στελεχώσουν την εταιρεία αλλά και επιλέγοντας προμηθευτές από τις γύρω περιοχές.